Włoski kolor i forma

Szkolenie na poziomie podstawowym, które skupia się najważniejszych kwestiach związanych z prawidłowym wykonaniem procesu koloryzacji i strzyżenia, wzbogacone o włoski styl i trendy w tworzeniu koloru i kształtowaniu formy. To szkolenie pozwoli uczestnikom poznać metody wykonywania koloryzacji i strzyżeń, które ułatwią im codzienną pracę w salonie. W programie szkolenia przewidziano zarówno część teoretyczną, jak i warsztaty z ćwiczeniami praktycznymi.

Szkolenie rozpoczyna się częścią teoretyczną, podczas której uczestnicy przypomną sobie najważniejsze kwestie związane z procesem koloryzacji i strzyżenia. Następnie uczestnicy przystąpią do pracy na modelkach przy wsparciu doświadczonego Instruktora. Program szkolenia został tak opracowany, aby ułatwić debiutującym fryzjerom codzienną pracę w salonie. Dwudniowe szkolenie połączone z warsztatami ma na celu usystematyzować wiedzę uczestników oraz pokazać im włoskie podejście do fryzjerstwa.

TEMATYKA SZKOLENIA

  • Omówienie teorii strzyżeń
  • Anatomia czaszki oraz dobór technik strzyżenia
  • Zagadnienia z zakresu kolorymetrii i diagnozy koloru
  • Dobór strzyżenia i koloru do kształtu twarzy i typu urody
  • Prawidłowy proces farbowania, dobór właściwego oksydantu
  • Prawidłowy proces rozjaśniania
  • Farbowanie włosów siwych
  • Pielęgnacja włosów farbowanych